Edi Sosič è il nuovo presidente del KK Bor Trieste

On

Edi Sosič je novi predsednik Košarkarskega kluba Bor. Izvolili so ga na rednem občnem zboru v sredo, 22. maja na Stadionu 1. maja v Trstu. Sosič je nekdanji Borov košarkar in dolgoletni športni delavec v društvu, svoj čas je bil tudi predsednik Športnega združenja Jadran. Skupščino članov so pozdravili predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, predsednica Jadrana Ivana Milič in član glavnega odbora SSO Ivo Corva, prebrali pa so tudi nekaj pisnih pozdravov. Predsedniško poročilo je podal dosedanji prvi mož kluba Igor Kocijančič, blagajniško poročilo pa blagajnik Bruno Kneipp.
Odobrili so obračun za leto 2018 in predračun za 2019, sledile pa so volitve novega glavnega odbora. V njem sedijo predsednik Edi Sosič, podpredsednik David Štokelj, blagajnik Bruno Kneipp, tajnik Boris Stopar, odgovoren za zvezo FIP Robi Filipac in odbornik Mladen Šare. Člani sodelavci pa so Riccardo Battilana, Nives Košuta, Siniša Krčalić, Lucio Martini, Stefano Persi, Aleš Roncelli, Aljoša Terčon, Cesare Ursich in Ervin Žerjal.

Edi Sosič è il nuovo presidente dell’Associazione dilettantistica pallacanestro – Košarka brski klub Bor. E’ stato eletto dall’assemblea dei soci mercoledì 22 maggio al centro sportivo Primo maggio a Trieste. Sosič, a suo tempo giocatore del Bor, è da diversi anni dirigente della società, in passato è stato anche presidente dell’Unione sportiva Jadran. Hanno presenziato all’assemblea annuale il presidente dell’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia Ivan Peterlin, la presidente dello Jadran Ivana Milič ed il membro del direttivo della Confederazione delle organizzazioni slovene Ivo Corva, sono stati inoltre letti alcuni indirizzi di saluto.
Il presidente uscente Igor Kocijančič ha esposto la propria relazione, seguita dal bilancio a cura del tesoriere Bruno Kneipp. E’ stato accolto il consuntivo per il 2018 ed il bilancio preventivo per il 2019. Poi i soci hanno eletto nel direttivo Edi Sosič quale presidente, David Štokelj vice presidente, Bruno Kneipp tesoriere, Boris Stopar segretario, Robi Filipac responsabile FIP e Mladen Šare dirigente. I soci collaboratori sono invece Riccardo Battilana, Nives Košuta, Siniša Krčalić, Lucio Martini, Stefano Persi, Aleš Roncelli, Aljoša Terčon, Cesare Ursich ed Ervin Žerjal.

Fonte: Niko Stokelj

Lascia un commento